Ochrana osobních údajů

O ochraně osobních údajů

Vážíme si vašeho zájmu o naši společnost a chceme, abyste se cítili v bezpečí ohledně ochrany vašich osobních údajů, když navštívíte naše webové stránky. Dodržujeme zvláště nové požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů v Evropské unii („GDPR“).

Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o. je správcem, pokud jde o zpracování vašich údajů na internetových stránkách www.prostamoluno.cz (dale jen: "webová stránka"). Více informací o správci naleznete v odkazu www.prostamoluno.cz. Můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese: A. Menarini Research & Business Service GmbH, Datenschutzbeauftragter, Glienicker Weg 125, 12489 Berlín, Německo nebo poslat e-mail na adresu: dpo.cz@berlin-chemie.com.

Bereme ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Osobní údaje jsou všechny údaje, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, jako je jméno, adresa a e-mailová adresa. Když navštívíte naše webové stránky, shromažďujeme vaše osobní údaje, které zpracováváme v souladu s platnými předpisy na ochranu osobních údajů. Tyto údaje bez povolení nezveřejňujeme ani nepředáváme třetím stranám.

Ukládáme vaše údaje pouze tak dlouho, jak je to nezbytné pro provoz našich webových stránek a souvisejících služeb nebo pro splnění zákonné povinnosti ukládat vaše data.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů bychom vás chtěli informovat o údajích, které shromažďujeme při vaší návštěvě naší webové stránky, a jak jsou tyto údaje použity.

Tato on-line nabídka není určena pro děti ve věku do 16 let.

Údaje zpracovávané při návštěvě naší webové stránky

Pokud jsou naše webové stránky používány pouze pro informační účely, tedy pokud se nezaregistrujete ani nám neposkytnete údaje jiným způsobem, zpracováváme pouze osobní údaje, které prohlížeč přenáší na náš server. Při zobrazení naší webové stránky shromažďujeme následující údaje, které jsou z technického hlediska nezbytné pro zobrazení naší webové stránky vám a které zajišťují stabilitu a bezpečnost webových stránek (právním základem je článek 6 odst. 1 písm. f GDPR):

Tyto údaje jsou uchovávány po dobu sedmi dnů a pak se automaticky mažou.

Používání cookies

Na základě článku 6 odst. 1 písm. f GDPR používáme „cookies“ na našich webových stránkách pro optimalizaci webových stránek. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou vytvořeny automaticky pomocí prohlížeče a jsou uloženy ve vašem zařízení (např notebooku, tabletu, smart phone), když navštívíte naše webové stránky. Informace, které vzniká v souvislosti s používaným zařízením je uložena v cookie. To neznamená, že jsme vás schopni přímo identifikovat. Používání cookies je určeno k tomu, aby využívání našich služeb bylo pro vás příjemnější. Používáme cookies relace například k rozpoznání toho, že jste již navštívili jednotlivé stránky našich webových stránek. Takové cookies jsou automaticky smazány poté, co opustíte naše webové stránky.

Pro účely uživatelského pohodlí také používáme dočasné soubory cookie, které jsou uloženy ve vašem zařízení po specificky definované časové období. Pokud znovu naše stránky navštívíte, abyste využili našich služeb, je okamžitě rozpoznáno, že jste již naše webové stránky navštívili, co jste na nich vkládali a jaká nastavení jste si vybrali, takže nemusíte zadávat všechno znovu.

Dále používáme soubory cookie k statistickému zaznamenávání a analýze využívání našich webových stránek za účelem optimalizace našich služeb pro vás a za účelem zobrazení informací, které jsou pro vás speciálně přizpůsobené. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat navrácení uživatelů poté, co již navštívili naši webovou stránku. Tyto soubory cookie jsou po definované době automaticky smazány.

Většina prohlížečů akceptuje cookies automaticky. Můžete upravit nastavení prohlížeče tak, že ve vašem zařízení nejsou žádné cookies uloženy nebo že se před novou cookie objeví oznámení. Úplná deaktivace cookies však může vést k situaci, že nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránkách v plném rozsahu.

Google (Universal) Analytics

Tyto webové stránky používají Google (Universal) Analytics, službu analýzy webu poskytovanou společností Google Inc. se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Používáme službu Google (Universal) Analytics, abychom mohli analyzovat a pravidelně zlepšovat používání našich webových stránek. Získání statistik nám umožňuje zlepšit naše služby a učinit je pro vás jako uživatele zajímavější. Ve výjimečných případech, kdy jsou osobní údaje převedeny do USA, Google se přihlásil ke Štítu soukromí EU-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právním základem pro používání Google (Universal) Analytics je článek 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Google (Universal) Analytics používá techniky, jako jsou soubory cookie (textové soubory uložené v počítači), které umožňují analyzovat vaše používání těchto webových stránek. Informace týkající se vašeho používání těchto webových stránek jsou obvykle odesílány na server Google v USA a uloženy tam. Když je IP adresa na této webové stránce anonymizována, je IP adresa zkrácena před odesláním mezi členskými státy Evropské unie nebo jinými signatáři Úmluvy o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je úplná IP adresa přenášená na server Google v USA a zkrácena až tam. Anonymizovaná IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými daty Google.

Můžete zabránit shromažďování a odesílání dat týkajících se vašeho používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) získaných pomocí cookies společnosti Google a zpracování těchto dat společností Google tím, že stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče pomocí tohoto odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs.

Jako alternativu k pluginu pro prohlížeč můžete kliknout na tento odkaz, abyste zabránili tomu, že data na tomto webu budou shromážděné službou Google Analytics v budoucnu. Cookie pro odhlášení se pak uloží na vašem zařízení. Pokud odstraníte soubory cookie, budete muset znovu kliknout na tento odkaz.

Google DoubleClick

Google DoubleClick je služba poskytovaná společností Google Inc. Google DoubleClick používá soubory cookie, aby se vám zobrazovaly reklamy s ohledem na vaše zájmy. Právním základem je článek 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Soubory cookie například shromažďují údaje o tom, které z našich produktů jsou pro vás zajímavé. Na základě těchto informací vám můžeme také zobrazovat nabídky na webech třetích stran, které jsou navrženy tak, aby odpovídaly vašim zájmům naznačeným vaším předchozím uživatelským chováním. Shromažďování a hodnocení vašeho uživatelského chování se provádí anonymně a neumožňuje nám identifikovat vás. Tyto informace nejsou sloučeny s vašimi osobními údaji.

Soubor cookie se po 30 dnech automaticky odstraní.

Můžete změnit nastavení zobrazování inzerátů s ohledem na vaše zájmy prostřednictvím správce nastavení reklam Google. Informace o tomto tématu naleznete zde: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=cs.

Další informace a ustanovení o ochraně osobních údajů týkajících se reklamy a Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Google a v podmínkách společnosti Google: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cs.

Google AdWords

Pro měření efektivity jednotlivých reklam, nabídek a funkcí používáme službu Google AdWords a sledování konverzí. Soubor cookie je umístěn, jakmile kliknete na reklamu Google. Tento soubor cookie není určen k osobní identifikaci, ale má umožnit zjistit, zda se vrátíte na webovou stránku s konkrétní nabídkou v rámci platnosti cookie 30 dní.

Každý zákazník AdWords obdrží jiný soubor cookie. Proto zákazníci AdWords nemají možnost sledovat soubory cookie prostřednictvím webu. Informace získané pomocí souboru cookie pro konverzi slouží k sestavení statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zjistíme celkový počet uživatelů, kteří klikli na reklamu a dostali se tím na web se značkou sledování konverzí.

Ukládání konverzního cookie Google můžete trvale zakázat změnou nastavení vašeho prohlížeče.

Právním základem pro zpracování vašich údajů je článek 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Další informace o ochraně údajů naleznete na adrese Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs a https://services.google.com/sitestats/cs.html. Jako alternativu můžete navštívit webovou stránku Network Advertising Initiative (NAI) na adrese http://www.networkadvertising.org. Google se přihlásil ke Štítu soukromí EU-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Příjemci osobních údajů a přenos dat do třetích zemí

Nežádoucí účinky

Pokud se dozvíme o možných případech nežádoucích účinků některého z našich produktů, jsme ze zákona povinni dokumentovat a sdílet důležité informace, včetně osobních údajů s orgány na celém světě a v případě potřeby dalšího posouzení kontaktovat hlásící osoby.

Prosazování práv

Abychom ochránili naše práva nebo práva třetích stran, můžeme zveřejňovat údaje nositelům práv, konzultantům a vládním agenturám.

Externí poskytovatelé služeb pro zpracování dat:

Používáme poskytovatele služeb, kteří nás podporují při výkonu našich služeb. Tito poskytovatelé služeb zpracovávají vaše osobních údajů v našem zastoupení, v souladu s našimi pokyny a pod naším dohledem výhradně pro účely popsané v těchto zásadách ochrany soukromí. Tito poskytovatelé služeb mohou rovněž sídlit mimo EU. Učiníme veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby údaje, které nám poskytujete, byly dostatečně chráněny v souladu s požadavky zákonů na ochranu dat v Evropské unii. Jsou-li vaše data přenášena do zemí mimo region EHP, zajišťujeme přiměřenou úroveň ochrany dat pomocí vhodných záruk, jako jsou například tzv. standardní doložky o ochraně osobních údajů poskytnuté Evropskou komisí, rozhodnutí EU o adekvátní ochraně osobních údajů v třetí zemi, nebo tzv. Štít soukromí (Privacy Shield) EU-USA.

Bezpečnost dat

Využíváme technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů proti zneužití, ztrátě, zničení nebo proti přístupu neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření jsou v souladu s aktuálním stavem techniky.

Vaše práva a kontaktní informace

Obecná práva

Můžete požádat o informace o datech uložených o vás a máte nárok na obdržení vámi poskytnutých údajů v obvyklé a strojově čitelné podobě. Kromě toho, v odůvodněných případech můžete také požádat o odstranění, opravu nebo omezení zpracování dat. Jsou-li vaše osobní údaje přeneseny do země mimo EU, která neposkytuje odpovídající ochranu, můžete požádat o kopii smlouvy nebo jiné záruky, která implementuje příslušnou ochranu osobních údajů.

Právo na námitku

Kromě toho, v odůvodněných případech lze vznést námitky proti zpracování osobních údajů, pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě našich oprávněných zájmů (pokud je právním základem článek 6 odst. 1 písm. f GDPR).

Zrušení vašeho souhlasu

Pokud jste dali svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s používáním naší webové stránky a služby s ním spojené, můžete odvolat tento souhlas kdykoliv s účinností do budoucna.

Kontaktní informace

Pro uplatnění těchto práv se obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Můžete jej kontaktovat na adrese uvedené výše.

Kromě toho se můžete také obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prohlášení o ochraně dat ke dni: 25. května 2018

reklamni banner
reklamni banner