Diagnóza benigní hyperplazie prostaty

Diagnostika začíná kontrolní návštěvou u urologa, který pacientovi klade dotazy ohledně příznaků a potíží souvisejících s dolními močovými cestami, včetně jeho sexuálního života a možných poruch erekce.

Pro posouzení závažnosti příznaků symptomů dolních cest močových se používá dotazník IPSS (Mezinárodní skóre prostatických symptomů), který obsahuje 7 dotazů na příznaky související s vyprazdňováním močového měchýře a 1 dotaz na kvalitu života. Každé otázce je přiřazen určitý počet bodů a celkové skóre označuje stupeň závažnosti onemocnění. Odpověď na otázku týkající se kvality života navíc dává lékaři informaci o tom, jak tíživé jsou potíže popisované pacientem a jak moc narušují jeho práci, rodinný a společenský život. Získané skóre má orientační charakter. Lékař by měl být požádán o interpretaci výsledku a měl by učinit rozhodnutí týkající se léčby.

Pro vyplnění tabulky klikněte na číslo v příslušném sloupci, které odpovídá odpovědi na konkrétní otázku, např. Jak často jste měl v posledním měsíci pocit, že se vám po vymočení úplně nevyprázdnil močový měchýř? Je-li vaše odpověď: téměř vždy, měl byste kliknout na číslo 5 ve stejném řádku, jako je uvedená otázka. Postupujte stejným způsobem a vybírejte čísla, která odpovídají vašim odpovědím na další otázky. Skóre vyplývající ze všech vašich odpovědí bude sečteno a zobrazí se v dolní části tabulky. Vyhodnocení naleznete pod tabulkou.

Posouzení závažnosti příznaků (vyplňte tabulku kliknutím).

     Nikdy      Asi v 1 případě z 5 Asi v 1 případě ze 3 V každém druhém případě Asi ve 2 případech ze 3 Téměř vždy Skóre
1.Jak často jste měl v posledním měsíci pocit, že se Vám po vymočení úplně nevyprázdnil močový měchýř? 0 1 2 3 4 5 0
2.Jak často jste se musel v posledním měsíci znovu vymočit dříve než za dvě hodiny po vymočení? 0 1 2 3 4 5 0
3.Jak často jste za poslední měsíc močil přerušovaně (tj. proud moči se zastavil a znovu obnovil)? 0 1 2 3 4 5 0
4.Jak často jste za poslední měsíc měl potíže s udržením moči poté, co jste ucítil potřebu? 0 1 2 3 4 5 0
5.Jak často jste měl za poslední měsíc oslabený proud moči? 0 1 2 3 4 5 0
6.Jak často jste musel za poslední měsíc tlačit, abyste začal močit? 0 1 2 3 4 5 0
nikdy jednou dvakrát třikrát čtyřikrát pět-nebo vícekrát
7.Kolikrát jste musel za poslední měsíc v průměru za noc vstát a jít se vymočit? 0 1 2 3 4 5 0
Výsledné skóre S = 0

Vyhodnocení

0-7 bodů: Zřejmě není nutná okamžitá návštěva lékaře, pokud však potíže přetrvávají, či se zhoršují, je lepší návštěvu neodkládat.
8-19 bodů: Navštivte lékaře, aby vyloučil jiné závažné onemocnění a případně zahájil léčbu, aby se vaše obtíže nezhoršovaly.
20-35 bodů: Navštivte lékaře v nejkratší možné době. Výsledky testu naznačují závažné obtíže se prostatou.

Tato otázka se do celkového bodového ohodnocení nezapočítává výborně dobře převážně dobře střídavě převážně špatně špatně nesnesitelně
Kdybyste měl v budoucnu stejné potíže s močením jako nyní, jak byste se cítil? 0 1 2 3 4 5 6
reklamni banner
reklamni banner