Rakovina prostaty

Rakovina prostaty – důležité sdělení informativního charakteru

Rakovina prostaty je jedním z nejběžnějších druhů rakoviny u mužů a třetí (po rakovině plic a rakovině tlustého střeva a konečníku) nejčastější příčinou úmrtnosti u mužů související s rakovinou. Výskyt tohoto onemocnění stoupá s věkem.

Je pravděpodobné, že rakovina prostaty zjištěná v raném, asymptomatickém stádiu klinického vývoje bude zcela vyléčena.

Rizikové faktory podporující rozvoj této nemoci zahrnují:

Zcela zásadní je skutečnost, že v raných fázích vývoje rakovina prostaty nezpůsobuje žádné potíže a je bez příznaků. Časná správná diagnóza je velmi důležitá!

Příznaky jako:

jsou často projevem zbytnění prostaty nebo mohou být projevem již pokročilejšího stadia rakoviny prostaty.

Preventivní zdravotní prohlídka

Po 50 letech věku jsou nezbytné pravidelné návštěvy (nejméně jednou ročně) u urologa spojené s kontrolními vyšetřeními.

Protože některé příznaky přiřazované k BHP nebo prostatitidě mohou také ukazovat na rakovinu prostaty, je doporučováno, aby se muži, u nichž se některé z těchto příznaků projeví, podrobili důkladnému vyšetření k určení jejich příčiny.

Vyšetření používaná při diagnostice rakoviny prostaty zahrnují:

Rektální vyšetření (prstem lékaře):

To je základní metoda vyšetření prostaty. Umožňuje včasné odhalení nádoru. Umístění této žlázy v blízkosti konečníku umožňuje lékaři odhalit prstem změny velikosti, tvaru a struktury.

Stanovení hladiny prostatického specifického antigenu (PSA) a případně dalších pomocných testů v krvi:

Když se uvnitř žlázy vyvine rakovina prostaty, je možné ji zjistit rektálním vyšetřením a PSA je pomocným markerem. Abnormální hodnoty poskytují indikaci k dalším vyšetřením – včetně biopsie prostaty.

Biopsie prostaty:

Toto vyšetření zahrnuje odebrání vzorku tkáně z prostaty zavedením speciální jehly přes konečník k získání několika malých fragmentů žlázy pro další vyšetření pod mikroskopem. Tato metoda při použití lokální anestezie je minimálně bolestivá a je provázena velmi nízkým výskytem komplikací (krvácení, infekce…).

Léčbu rakoviny prostaty volí lékař podle stádia nemoci, stupně malignity nádoru, věku muže a dalších současných onemocnění. Běžně se používají hormonální léčba, chirurgická léčba, radioterapie a chemoterapie.

Je pozorována významná souvztažnost mezi onemocněními prostaty a poklesem libida a poruchami erekce.

reklamni banner
reklamni banner